Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła opinię w której krytycznie odnosi się do projektowanej ustawy o komisji ds. pedofilii. Główne zarzuty to naruszenie zasady sądowego wymiaru sprawiedliwości i zasady domniemania niewinności, a także niesprecyzowany cel i problematyczny zakres działania komisji.

Projekt ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15 wpłynął do Sejmu w połowie lipca – i od tego czasu odbyło się jedynie pierwsze czytanie. W połowie sierpnia swoją opinię do projektu przedstawiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W dużej mierze powtarza ona krytyczne uwagi, które podnoszone były m. in. na łamach DGP.

Pisaliśmy o tym tutaj >>>