Przedstawiciele Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) wezwali Sejm do upublicznienia listy poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Sprawa dotyczy wydanego niedawno wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – pisze „natemat.pl”.

Jak możemy przeczytać na portalu „natemat.pl” "ENCJ bardzo uważnie śledzi wydarzenia związane z reformami sądownictwa w Polsce. We wrześniu 2018 roku, stwierdziliśmy, że nie ma innego wyjścia, niż zawieszenie polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w członkostwie ENCJ" – czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się na stronach ENCJ.

Dokument, o którym mowa, powstał 8 sierpnia. Chodzi o prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, nakazujący natychmiastowe opublikowanie list poparcia kandydatów do KRS.
Zdaniem przedstawicieli ENCJ, "sędziowie będący członkami KRS powinni być wybierani przez sędziów". Wskazano, że "uchybienie tej zasadzie nie przesądza automatycznie, że Rada staje się zależna od władzy wykonawczej". Kolejny fragment nie pozostawia złudzeń, co do stanowiska ENCJ.

"KRS nie jest już niezależna od władzy wykonawczej przez wiele dodatkowych okoliczności" – podkreślono i podano konkretne przykłady. "W trakcie procesu wyboru sędziów-członków KRS listy sędziów, którzy udzielili im poparcia, nie zostały podane do wiadomości publicznej" – poinformowano.

Dalej ENCJ przypomniała, że obowiązek opublikowania imiennych list poparcia dla sędziów-członków KRS został stwierdzony w ostatnio wydanym i podlegającym wykonaniu wyroku polskiego NSA.
"Wykonanie obowiązku wynikającego z powołanego wyroku jest sprawą wielkiej wagi i powinno nastąpić w najkrótszym możliwym terminie, do czego was wzywamy" – dodano na koniec.

Więcej przeczytasz o tym na stronie natemat.pl >>>