Na prośbę ośmiorga olsztyńskich sędziów Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” opublikowało oświadczenia o udzieleniu przez nich poparcia Maciejowi Nawackiemu w procedurze zgłoszeń do Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r. Sędziowie, których oświadczenia publikuje Iustitia, wskazują, że szanują wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i dlatego zdecydowali się ujawnić fakt udzielenia poparcia.

Poniżej oświadczenia sędziów: Anny Pałasz, Krzysztofa Bieńkowskiego, Katarzyny Zabuskiej, Joanny Urlińskiej (oświadczenie wspólne) oraz oświadczenia indywidualne kolejno od lewej Joanny Bury, Krzysztofa Matysiaka, Pawła Rynko i Moniki Wawro.

Z satysfakcją przyjmuję, że wśród popierających członków obecnej KRS, są osoby, które potrafią to przyznać - komentuje prezes Iustitii prof. Krystian Markiewicz. Każdy sędzia powinien ujawnić, komu udzielił poparcia, bo nie była to jego prywatna sprawa. Celem żądania ujawnienia list poparcia jest pełna transparentność życia publicznego, za którą zawsze jako Iustitia się opowiadaliśmy. Ukrywanie list poparcia przez Kancelarię Sejmu, przy aprobacie wybieranych do Krajowej Rady Sądownictwa, każe stawiać pytanie, co takiego ma być ukryte przed opinią publiczną? - mówi prezes Markiewicz.