Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości zakłada zwiększenie dotacji dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.
Kwota bazowa służąca za podstawę do obliczenia dotacji zostanie w przyszłym roku zwiększona z 5500 zł do 5638 zł. Jest ona przyznawana na każdy miesiąc do każdego punktu.
Łącznie więc kwota przeznaczona przez państwo na ten cel wyniesie 103 040 088 zł. To i tak mniej niż przewidziany w ustawie o pomocy prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294) limit 103 352 971 zł. Liczba punktów zależna jest od liczby ludności w danym powiecie. W siedmiu powiatach liczba od zeszłego roku spadła, w jednym wzrosła. Łącznie punktów pomocy i doradztwa będzie 1523 – o sześć mniej niż w zeszłym.
Zwiększenie kwoty bazowej wynika ze wzrostu cen szacowanego w przyszłym roku na 2,5 proc., a także ze wzrostu obowiązków nałożonych na powiaty w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, w tym wydłużenia dyżurów z 4 do 5 godzin i powiększenia kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Według szacunków takich osób może być 1,7 mln, czyli 4,5 proc. Polaków.