Nie 120, a 125 – tyle od najbliższego piątku wynosić ma liczba stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym. W tym dniu wejdą w życie zmiany w regulaminie urzędowania SN (Dz.U. z 2019 r. poz. 1049). Ich autorem jest prezydent.
Zgodnie z nowelą o dwa stanowiska zwiększyć ma się zarówno obsada Izby Karnej SN, jak i Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jedno stanowisko ma dojść do Izby Cywilnej. Ogólnie zaś limit sędziowskich stanowisk wynieść ma 125, co, jak twierdzi sam SN, spowoduje, że stanie się on jednym z największych tego typu sądów na świecie.
Powodem wprowadzanych zmian ma być chęć usprawnienia postępowań toczących się przed najważniejszym sądem w Polsce. Jednak kolegium SN uważa, że taka decyzja nie przyniesie oczekiwanego skutku. Jak zauważa, przyczyną znacznego obciążenia sprawami niektórych izb SN nie jest brak rąk do pracy, a niewłaściwe ukształtowanie ich kognicji określonej w uchwalonej w 2017 r. ustawie o SN (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 825).
Co więcej, kolegium zwraca uwagę, że już obecnie na obsadzenie czeka w SN 12 stanowisk sędziowskich, a w kolejce do zaprzysiężenia przez prezydenta stoi obecnie pięciu kandydatów przedstawionych mu przez Krajową Radę Sądownictwa.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wchodzi w życie 14 czerwca