Bez konkretnych informacji ze strony resortu rodziny o tym, kiedy zmienią się przepisy dotyczące zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, zakończyło się wczorajsze posiedzenie sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych.
Posłowie chcieli się dowiedzieć, na jakim etapie jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 21 października 2014 r. w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. Sędziowie orzekli wtedy o niezgodności z konstytucją art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) w zakresie, w jakim różnicuje prawo do tej formy wsparcia od momentu powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. Świadczenie pielęgnacyjne może być bowiem przyznane tylko wtedy, gdy dysfunkcja zdrowotna członka rodziny powstała zanim skończył 18 (lub 25 lat, o ile było to w trakcie nauki). Jednocześnie TK stwierdził, że do wykonania wyroku potrzebna jest nowelizacja ustawy. Jednak, chociaż od wydania orzeczenia mija w tym roku pięć lat, to do tej pory przepisy nie uległy zmianie.
Problem w tym, że zarówno Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, jak i Olgierd Podgórski, dyrektor departamentu polityki rodzinnej resortu, nie byli w stanie powiedzieć, jaki jest realny termin realizacji wyroku czy nawet przedstawienia projektu nowelizacji, umożliwiającej jego wejście w życie. Zamiast tego posłowie usłyszeli, że najpierw potrzebne są systemowe zmiany związane z reformą orzekania o niepełnosprawności. Minister Michałkiewicz informował też o innych działaniach podejmowanych przez ministerstwo, służących wsparciu osób z dysfunkcjami zdrowotnymi i ich opiekunów, w tym o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Posłowie nie byli jednak usatysfakcjonowani tymi wyjaśnieniami.
– Wyrok TK został wydany z wniosku złożonego przez posłów PiS, który rządzi już od 3,5 roku i miał czas na przygotowanie projektu – mówił Sławomir Piechota, poseł PO-KO.
Ostatecznie posłowie zwrócili się więc o przedstawienie przez resort na piśmie wyjaśnień, dlaczego orzeczenie trybunału nie zostało wykonane.
Konkretnych informacji zabrakło również podczas dyskusji na temat planowanych przez rząd zmian wiążących się z wprowadzeniem nowego systemu orzekania o niepełnosprawności. Zajmował się tym specjalny zespół, powołany jeszcze przez premier Beatę Szydło w lutym 2017 r. Jednak od momentu przekazania efektów jego prac do MRPiPS we wrześniu 2018 r. nic się w tej kwestii nie dzieje i nie wiadomo, co konkretnie zespół zaproponował.
– Zmiana systemu orzekania wymaga czasu i dużej debaty publicznej, która zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego powinna odbyć się po wyborach – podkreślał Krzysztof Michałkiewicz.
Tymczasem dziś ma się odbyć protest osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, którzy domagają się realnego wsparcia i równego traktowania.