To tylko jedna z proponowanych jeszcze w styczniu tego roku przez resort Zbigniewa Ziobry zmian w kodeksie karnym, z których teraz projektodawcy się wycofują.

Kradzież rozbójnicza, pozbawienie wolności osoby nieporadnej czy też niszczenie urządzeń infrastruktury – o takie m.in. czyny miał się wydłużyć katalog przestępstw, których popełnienie przez nieletniego powodowałoby, że odpowiadałby na takich samych zasadach jak osoba dorosła. Z przedstawionej właśnie nowej wersji projektu zmian w k.k. wynika jednak, że ministerstwo zrezygnowało z tych planów. Teraz resort proponuje dodanie przepisu, zgodnie z którym nieletni po ukończeniu 15. roku życia będzie odpowiadał obligatoryjnie na zasadach określonych w k.k. wówczas, gdy pomimo wcześniejszego wymierzenia mu kary pozbawienia wolności lub umieszczenia go w zakładzie poprawczym, znów popełni jedno z przestępstw uzasadniających traktowanie go jak dorosłego. Dodatkowo zrezygnowano z pomysłu uchylenia przepisu limitującego maksymalną wysokość kary możliwej do orzeczenia wobec nieletniego. Obecnie limit ten wynosi dwie trzecie górnej granicy ustawowego zagrożenia. 

Etap legislacyjny

Projekt po konsultacjach

Będą kolejne kary za RODO, choć nie tak ostre, jak dla Google