Komisja Europejska zamierza wszcząć postępowanie przeciwko Polsce za sprzeczne z unijnym prawem restrykcje w obrocie gruntami rolnymi.
Informację tę potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w piśmie do resortu rolnictwa. Od dłuższego czasu w sprawie przepisów ograniczających handel ziemią, Bruksela prowadzi z stroną polską nieformalny dialog zwykle będący przymiarką do właściwej procedury dotyczącej naruszenia traktatów. Wykorzystywany jest do tego system EU-Pilot, za pośrednictwem którego Komisja, mając zastrzeżenia co zgodności krajowych regulacji z prawem unijnym, zwraca się do rządu o przesłanie wyjaśnień w ciągu 10 tygodni. Brukselscy urzędnicy mają następnie tyle samo czasu na ich ocenę. Jeśli uznają je za niesatysfakcjonujące, jest to sygnał do podjęcia konkretnych kroków prawnych.

Bez zaskoczenia