Na czele najliczniejszego stowarzyszenia sędziów nadal będzie stał Krystian Markiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach. Zdecydowano o tym podczas XXIV zwyczajnego zebrania delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich ”Iustitia„.
Wydarzenie miało miejsce w weekend w Toruniu. Wzięło w nim udział około 130 delegatów. W trakcie zebrania dyskutowano m.in. o aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Sędziowie podkreślali, że nadal nie godzą się na to, co z sądownictwem robią obecnie rządzący. Ich zdaniem starają się podporządkować sobie trzecią władzę. Jednak, jak podkreślał Krystian Markiewicz, sądy, mimo tych prób, są i pozostaną niezależne od pozostałych dwóch władz.
– Chcemy być niezależni wobec wszystkich polityków – zarówno tych, którzy rządzą obecnie, jak i tych, którzy będą rządzić w przyszłości. Musimy przed nimi obronić obywateli – mówił prezes Iustitii. Ostrzegał przy tym, że obecna władza może sięgać po coraz ostrzejsze środki dyscyplinujące wobec sędziów krytykujących jej działania.
– Jesteśmy przygotowani na coraz większe represje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i polityków rządzącej partii – mówił Markiewicz. Podkreślał przy tym, jak ważna jest w tym czasie jedność środowiska, która, jego zdaniem, w trakcie zjazdu została potwierdzona.
– Delegaci z całej Polski wsparli dalszą walkę o zachowanie niezależności wobec działań polityków – stwierdził prezes stowarzyszenia.
Do Torunia przybyli również przedstawiciele innych zawodów prawniczych, a wśród nich m.in. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, oraz Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Ten pierwszy podkreślał, jak bardzo ryzykują ci spośród adwokatów, radców, prokuratorów czy sędziów, którzy otwarcie protestują przeciwko obecnym zmianom w sądownictwie.
Podczas zebrania wyłoniono także skład nowego zarządu. Oprócz prezesa Markiewicza znaleźli się w nim: Tomasz Marczyński, Dorota Zabłudowska, Joanna Hetnarowicz-Sikora, Wojciech Buchajczuk, Bartłomiej Przymusiński, Arkadiusz Tomczak, Tomasz Zawiślak, Małgorzata Stanek, Kamil Jarocki.
SSP ”Iustitia„ zrzesza ok. 1/3 wszystkich sędziów w Polsce. Politycy opcji rządzącej oraz powiązani z nimi sędziowie zarzucają stowarzyszeniu m.in. nadmierne upolitycznienie.