Tomasz Przesławski decyzją Andrzeja Dudy stanie na czele Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Natomiast drugą z utworzonych w zeszłym roku izb – Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych pokieruje Joanna Lemańska. Uroczystość powołania na prezesów SN odbyła się wczoraj w Pałacu Prezydenckim.
Tomasz Przesławski, zanim został wybrany do SN, wykonywał zawód radcy prawnego. Jego nazwisko figuruje również w spisie pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pełni funkcję adiunkta w zakładzie prawa i polityki penitencjarnej. Ma stopień doktora habilitowanego. Część mediów zarzuca mu powiązania z ministrem sprawiedliwości, o czym miałoby świadczyć to, że zasiada on w radzie programowej kwartalnika resortu sprawiedliwości „Probacja”.
Przesławski wyścig o fotel prezesa Izby Dyscyplinarnej wygrał z dwoma innymi kandydatami wskazanymi przez zgromadzenie ogólne sędziów tej izby: Małgorzatą Bednarek oraz pełniącym dotychczas obowiązki prezesa ID Janem Majchrowskim.
Zawód radcy prawnego wykonywała do czasu wyboru do SN także stojąca od dziś na czele Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Joanna Lemańska. Ona z kolei naukowo związana jest z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie zatrudniona jest jako nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Administracyjnego.
Ze strony UJ można się dowiedzieć, że dr hab. Joanna Lemańska jest autorką „wielu ekspertyz prawnych, w tym także w toku procedury legislacyjnej, a także na zlecenie podmiotów publicznych”. Czytamy tam również, że w okresie 2007–2018 świadczyła obsługę prawną na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w departamencie nadzoru nad aplikacjami prawniczymi, a w latach 2010–2011 w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Prezydent powołał ją na stanowisko prezesa IKNiSP spośród trzech kandydatów wskazanych przez zgromadzenie ogólne tej izby. Oprócz Lemańskiej o funkcję tę ubiegali się: Leszek Bosek oraz Oktawian Nawrot.
Wczoraj w Pałacu Prezydenckim odbyła się także uroczystość powołania na urząd asesorów sądowych. Andrzej Duda wręczył łańcuchy sędziowskie 60 osobom.