Samorządy czeka powolna utrata jednego ze źródeł dochodów. Mieszkańcy mają zaś trzy miesiące na decyzję, według jakiego trybu chcą dojść do własności. To może mieć wpływ na stan ich portfeli.
Od wczoraj (1 stycznia) ok. 2,5 mln użytkowników wieczystych z mocy prawa stało się właścicielami gruntów. – W optymistycznym wariancie możliwość zakończenia całego procesu oceniamy na czas nie krótszy niż trzy lata – mówi Lech Filipiak, dyrektor departamentu nieruchomości i eksploatacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Informuje, że beneficjentami ustawy będzie około 110–120 tys. użytkowników i współużytkowników wieczystych; 35 tys. spraw będzie dotyczyć nieruchomości Skarbu Państwa, a około 75 tys. – nieruchomości będących własnością miasta.

Resort żąda informacji