Odczuwam satysfakcję, iż TSUE podzielił moje wątpliwości. Dziewiątego listopada skierowałem kolejne pytanie, dotyczące art. 36a Ustawy o kredycie konsumenckim - mówi sędzia sądu rejonowego Rafał Cebula z Siemianowic.

Panie Sędzio, gratuluję, pańskie pytania prejudycjalne zmienią sposób orzekania w naszych sądach.

Dziękuję, nie ukrywam, że odczuwam satysfakcję, iż TSUE podzielił moje wątpliwości. I jeszcze powiem, że to nie wszystkie pytania, jakie zadałem Trybunałowi. Dziewiątego listopada tego roku skierowałem do niego kolejne, dotyczące art. 36a Ustawy o kredycie konsumenckim. Jestem zdania, że to wyjątkowo szubrawy przepis i TSUE powinien się nim zająć.