Rzecznik praw dziecka Marek Michalak wyraził "protest i dezaprobatę" wobec ewentualnego obniżenia z 13. do 10. roku życia granicy odpowiedzialności dzieci za dopuszczenie się przez nie czynów karnych. Michalak pismo w tej sprawie skierował do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

W piątek prawnik, dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w MS Mikołaj Pawlak został przez Sejm powołany na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o RPD będzie on pełnił swe obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika.

Michalak w piątek skierował pismo do szefa resortu sprawiedliwości, w którym napisał, że uzyskał informacje o podjęciu przez MS prac nad projektem nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. "Zmiany te miałyby dotyczyć bardzo istotnych kwestii, m.in. obniżenia z 13. do 10. roku życia granicy odpowiedzialności dzieci za dopuszczenie się przez nie czynów karnych" – wskazał Michalak.

RPD wyraził "protest i dezaprobatę" wobec takiej propozycji. "W pierwszej kolejności istnieje konieczność wdrożenia rozwiązań umożliwiających szersze oddziaływanie na rodzinę, która, przeżywając trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczych, ma kluczowy wpływ na postawy i zachowania dziecka". "Propozycje resortu, zmierzające do swoistego przeniesienia ciężaru odpowiedzialności na dziecko, zwłaszcza poniżej dotychczas ustalonego w ustawie wieku, nie są zgodne z dobrem dziecka" – podkreślił.

Reklama

Michalak ocenił, że "bardzo złym rozwiązaniem byłoby stworzenie możliwości izolacji małego, 10-letniego dziecka od środowiska rodzinnego, które jeżeli ma trudności w wypełnianiu swoich funkcji, to powinno dostać wsparcie, aby móc pozytywnie wpływać na budowanie społecznie akceptowalnych postaw młodego człowieka". Dodał, że umieszczenie dziecka na tym etapie rozwoju w zamkniętym, nieznanym i trudnym środowisku, to dla niego traumatyczne przeżycie, z którym dziecko w tym wieku może sobie nie poradzić.

"Ważne jest, aby dziecko na tym etapie rozwojowym otrzymywało wsparcie w swoim stałym środowisku wychowawczym. Dzieci i ich rodzice powinni mieć zapewniony szerszy (bezpłatny) dostęp do specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów, psychiatrów). Równie ważne są oddziaływania wychowawcze w szkole, do której dziecko uczęszcza" – podkreślił Marek Michalak.

W ostatnich dniach media donosiły, że MS planuje obniżyć wiek karalności dzieci do 10 lat.

W środę w rozmowie z dziennikarzami Mikołaj Pawlak podkreślił, że "absolutną nieprawdą jest, że ktokolwiek planuje objąć karalnością dzieci 10-letnie". "Przy czym słowo +karanie+ może padać tylko w stosunku do przestępców i ono wynika z Kodeksu karnego. Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto ukończył lat 17, a w stosunku do niektórych zbrodni (...), ktoś, kto skończył lat 15. I to jest +karanie+" – zaznaczył.

Wyjaśnił, że w MS pracował zespół, który analizował ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. "Ustawa została przeanalizowana, przygotowano projekt z różnymi możliwościami" – dodał.