Krajowa Rada Sądownictwa nie wykonuje konstytucyjnych zadań – taki wniosek płynie z ankiety przeprowadzonej przez Forum Współpracy Sędziów
Wypełnione ankiety spłynęły dotąd z 29 różnych sądów (wśród nich są m.in. sądy apelacyjne w Katowicach i Krakowie czy też Sąd Okręgowy w Nowym Sączu). W badaniu wzięło udział ponad 800 sędziów. Ale wszystko wskazuje, że na tym się nie skończy.
– Te dane będą na bieżąco uzupełniane. Mamy bowiem sygnały z różnych sądów w Polsce, że w najbliższym czasie sędziowie w nich orzekający wypełnią naszą ankietę. Rozprowadzaliśmy ją wśród sędziów własnymi kanałami informacji, nie korzystaliśmy z pomocy prezesów sądów, a w kolportażu pomogło nam m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” – mówi Bartłomiej Starosta, przewodniczący prezydium Forum Współpracy Sędziów (FWS).