Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur wyznaczył zespoły oceniające kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego w postępowaniach nominacyjnych - poinformował PAP w czwartek dział prasowy KRS. Zespoły ocenią 25 kandydatur zgłoszonych na 11 wakatów w SN.

Jak przekazał PAP w czwartek dział prasowy Rady, przewodniczący KRS wyznaczył zespoły w postępowaniach nominacyjnych do Sądu Najwyższego. "Zespoły te zajmą się oceną 25 kandydatur na stanowiska sędziowskie, które wpłynęły do KRS w związku z naborem ogłoszonym przez prezydenta Andrzeja Dudę 28 sierpnia. Następnie KRS na posiedzeniu rozpatrzy wyniki prac zespołów i przedstawi rekomendacje prezydentowi. W naborze tym do obsadzenia jest 11 wakatów sędziowskich" - poinformowano.

W skład zespołu powołanego do wysłuchania kandydatów na sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wchodzą członkowie KRS: Leszek Mazur, Zbigniew Łupina, Jędrzej Kondek i Rafał Ambrozik. W zespole oceniającym kandydatów do Izby Karnej SN znaleźli się: Wiesław Johann, Maciej Mitera, Paweł Styrna, Stanisław Piotrowicz. Natomiast w skład zespołu oceniającego kandydatów do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych weszli: Joanna Kołodziej-Michałowicz, Maciej Nawacki, Stanisław Gogacz i Krystyna Pawłowicz.

Jak informował we wrześniu sędzia Mazur, wysłuchania kandydatów na sędziów SN przez zespoły KRS możliwe będą prawdopodobnie w listopadzie, zaś finalizacja całej procedury i podjęcie uchwał może nastąpić w styczniu przyszłego roku. Mazur zaznaczył też, że terminy wysłuchań kandydatów do Sądu Najwyższego będą wynikać z harmonogramu prac Rady. Jak zaznaczył w rozmowie z PAP, "nie widzi bezpośredniego związku blokującego" pomiędzy procedurą zainicjowaną obwieszczeniem prezydenta z końca sierpnia, a wrześniowymi postanowieniami NSA o zabezpieczeniu dotyczącym poprzedniej procedury wyboru sędziów do SN zainicjowanej czerwcowym obwieszczeniem prezydenta.

W naborze ogłoszonym 28 sierpnia do Izby Cywilnej wpłynęło 12 kandydatur - zgłosili się: adwokat Lidia Bagińska, adwokat Marek Gruszka, radca prawny Krzysztof Grzesiowski, radca prawny Artur Ibek-Pasowicz, radca prawny Dariusz Jasiński, radca prawny Krzysztof Jewulski, sędzia sądu rejonowego Piotr Jędrzejewski, radca prawny Marek Jurczak, sędzia sądu okręgowego Dariusz Pawłyszcze, radca prawny Piotr Sokal, radca prawny Krzysztof Wesołowski i sędzia sądu okręgowego Waldemar Żurek.

Do Izby Karnej wpłynęło sześć kandydatur - zgłosili się: sędzia sądu okręgowego Rafał Kierzynka, adwokat Marek Łopuszański, sędzia sądu apelacyjnego Marek Motuk, były sędzia Dariusz Sielicki, adwokat Łukasz Szatko oraz sędzia sądu okręgowego Igor Zgoliński.

Z kolei do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło siedem kandydatur - zgłosili się: pracownik naukowy Leszek Bielecki, sędzia sądu okręgowego Edyta Bronowicka, radca prawny Wojciech Iwańczyk, radca prawny Rafał Krupiński, radca prawny Wojciech Maciejko, radca prawny Maciej Sieniawski i pracownik naukowy Jakub Stelina.