Choć system losowego przydziału spraw sędziom działa od początku roku, to nie zawsze jest on stosowany. Wyjątkiem są sprawy, w których orzekają składy wieloosobowe. Tego typu postępowania są prowadzone głównie przed sądami odwoławczymi – okręgowymi i apelacyjnymi.
Środowisko sędziowskie od początku podkreślało, że losowanie wszystkich członków składów zawodowych spowoduje, że będą ogromne kłopoty np. z wyznaczaniem wokand. Na początku Ministerstwo Sprawiedliwości planowało, że uda mu się uporać z tymi problemami do kwietnia. Nie udało się. Stąd w marcu pojawiła się pierwsza zmiana regulaminu urzędowania sądów powszechnych i przesunięcie terminu, od którego losowo byliby przydzielani wszyscy członkowie składów zawodowych na 1 października br. Te kilka dodatkowych miesięcy nie wystarczyło resortowi, gdyż właśnie pojawił się kolejny projekt zmian, który zakłada, że sędziowie do składów wieloosobowych będą losowani dopiero po 1 stycznia 2018 r.