Uregulowanie działalności kancelarii odszkodowawczych może ingerować w uprawnienia profesjonalnych pełnomocników.
Niewykluczone, że po wakacjach projekt ustawy przygotowany przez senatorów przejdzie poważne zmiany (zainteresowani mają czas na zgłaszanie poprawek do 15 września). Wynika to przede wszystkim ze stanowiska resortu sprawiedliwości, którego głos jest kluczowy w kwestiach związanych z funkcjonowaniem doradców i pośredników odszkodowawczych.
Przynajmniej w części jest ono zbieżne z krytycznymi opiniami płynącymi ze strony środowisk adwokackich i radcowskich. Co prawda samorządy prawnicze nie prezentują jednolitego frontu przeciwko rozwiązaniom zawartym w planowanych regulacjach, ale w przynajmniej jednym punkcie są zgodne: nie można dopuścić do tego, aby fachowcy od dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, często bez prawniczego wykształcenia, z błogosławieństwem ustawy włączyli do wachlarza swoich usług wykonywanie zastępstwa procesowego. A ich zdaniem projekt stwarza do tego furtkę.