Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego zaapelował dziś w specjalnym stanowisku wystosowanym do przedstawicieli środowiska prawniczego i naukowego o niebranie udziału w naborze na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym.

"Fundacja informuje, że działania prezydenta i Sejmu, zmierzające do upolitycznienia Sądu Najwyższego, będą miały poważne konsekwencje dla ustroju i przyszłości państwa polskiego. "Osoby kandydujące na stanowiska sędziowskie, w odpowiedzi na Obwieszczenie prezydenta nie powinny - z powodów prawnych i etycznych - godzić się na uczestnictwo w procedurze, u której podstaw leży naruszenie konstytucji" - czytamy w apelu.

Prawnicy Batorego dodają, że wzięcie udziału w tej procedurze przyczynia się do realizacji i legitymacji działań niekonstytucyjnych.

"Uważamy również, że czynny współudział przy łamaniu konstytucji i demontażu państwa prawa powinien być w przyszłości brany pod uwagę przy ocenie kwalifikacji etycznych do wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego" - twierdzą przedstawiciele Fundacji.

Pod apelem podpisali się m.in. dr Ryszard Balicki, Łukasz Bojarski, Jacek Czaja, dr hab. Monika Florczak-Wątor i dr Wojciech Jasiński.