Rząd przyjął w końcu długo wyczekiwany projekt przepisów, który pozwoli na przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów pod blokami, kamienicami i domami jednorodzinnymi we własność. Stanie się to 1 stycznia 2019 r. Od tego dnia organy, które dotąd pobierały opłatę za użytkowanie wieczyste, będą miały 12 miesięcy na wydanie z urzędu zaświadczenia potwierdzającego uwłaszczenie, a cztery miesiące, jeśli zainteresowany sam złoży wniosek.

W dokumencie znajdą się m.in. informacje o wysokości i okresie wnoszenia opłat przekształceniowych. Sądy po otrzymaniu zaświadczenia dokonają następnie odpowiednich wpisów w księgach wieczystych.

Zgodnie z nowymi przepisami właściciel będzie miał obowiązek płacić cykliczne raty przez 20 lat w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste ważnej w 2018 r., niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną czy spółką (początkowo zakładano, że dla osób prawnych okres płatności wyniesie 33 lata). W przypadku przekroczenia poziomu pomocy de minimis (czyli dozwolonego wsparcia z pieniędzy publicznych, które nie wymaga zgłoszenia Komisji Europejskiej), trzeba będzie dopłacić do wartości rynkowej gruntu.

Jeśli właściciel zdecyduje się wnieść całą opłatę przekształceniową jednorazowo, a działka pod jego domem należy do Skarbu Państwa, to uzyska prawo do 60-procentowej bonifikaty w pierwszym roku obowiązywania ustawy. W drugim roku ulga wyniesie 50 proc., w trzecim – 40 proc. itd., aż do szóstego roku i wszystkich kolejnych, kiedy spadnie do poziomu 10 proc. Jeśli chodzi o grunty komunalne, to władze lokalne samodzielnie ustalą wysokość bonifikaty. Z kolei osoby, które złożyły wnioski o przekształcenie na podstawie ustawy uwłaszczeniowej z 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 175, poz. 1459), dostaną szansę wyboru, czy wolą sfinalizować sprawę na starych, czy nowych warunkach.

Z przywileju uwłaszczenia skorzystają nie tylko właściciele domów i mieszkań, lecz także przedsiębiorcy mający sklepy i punkty usługowe w budynkach o funkcji mieszanej oraz osoby z działalnością gospodarczą zarejestrowaną pod domowym adresem. Co więcej, przekształcenie z mocy prawa obejmie także bloki i kamienice, w których nie wyodrębniono ani jednego lokalu mieszkalnego, na czym skorzystają zarówno spółdzielnie mieszkaniowe, jak i nowe inwestycje deweloperskie.

Z szacunków resortu inwestycji i rozwoju wynika, że nowe regulacje obejmą nawet 2,5 mln domów i mieszkań.

Etap legislacyjny

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów