Zespół Krajowej Rady Sądownictwa do wyjaśnienia sytuacji w Sądzie Okręgowym w Krakowie postanowił przekazać tę sprawę na posiedzenie Prezydium Rady, które ma podjąć decyzję - poinformował w środę wiceprzewodniczący KRS Wiesław Johann.

Jak informował we wtorek rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera, na środę zostało wyznaczone zebranie zespołu KRS, który miał "przyjrzeć się sytuacji na terenie sądu krakowskiego w kontekście tego, bądź co bądź, jakiegoś konfliktu, bo tutaj dwie strony zgłaszają całkiem sprzeczne informacje". "Temu ma służyć powołanie zespołu, który chyba powinien zająć się wyjaśnieniem tej sytuacji, aby ta sytuacja wróciła do normy dla dobra obywateli" - mówił sędzia Mitera.

W poniedziałek Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu SO w Krakowie poparło m.in. wotum nieufności wobec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej (obecnej członkini KRS), wyrażone w maju przez Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, wraz z wezwaniem jej do natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji.

Reklama

Zebranie Sędziów SO w Krakowie 24 maja w uchwale oceniło, iż przyjęcie przez Pawełczyk-Woicką funkcji prezesa SO w Krakowie nastąpiło "wbrew stanowisku środowiska sędziów i jest wyrazem lekceważenia porządku konstytucyjnego w Państwie, gdyż wspiera zmiany, których celem jest zniszczenie trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa". "Nadto dotychczasowy sposób pełnienia przez sędzię Pawełczyk-Woicką funkcji prezesa wskazuje na jej brak wystarczających kwalifikacji i doświadczenia oraz brak umiejętności współpracy z pozostałymi organami sądu. Ponadto uważamy, że w swoich działaniach zmierza ona do zastraszenia sędziów w celu ich podporządkowania czynnikowi politycznemu, którego interesy reprezentuje" - ocenili sędziowie w majowej uchwale.

Pawełczyk-Woicka jest prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie od 9 stycznia; została powołana na to stanowisko przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Poprzednia prezes sędzia Beata Morawiec (prezes zarządu Stowarzyszenia Sędziów "Themis") została odwołana przez ministra z końcem listopada ub.r. O odwołaniu prezes Morawiec MS poinformowało w komunikacie zawierającym jednocześnie informacje o dokonanych w tym samym dniu zatrzymaniach dyrektorów krakowskich sądów w śledztwie dotyczącym podejrzenia korupcji i ich natychmiastowym odwołaniu. Jak podano w komunikacie, "w ocenie ministra, sędzia Morawiec, jako ówczesny zwierzchnik służbowy dyrektora, nie sprawowała odpowiedniego nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego w Krakowie". Morawiec złożyła pozew przeciwko Zbigniewowi Ziobrze dotyczący naruszenia jej dóbr osobistych i godności sprawowanego urzędu.

Jak przekazał w komunikacie wiceprzewodniczący KRS sędzia Johann, na środowe posiedzenie zespołu Rady, mimo zaproszenia, nie stawiła się b. prezes SO w Krakowie sędzia Morawiec oraz delegacja tego sądu. "Zespół KRS postanowił przekazać sprawę wyjaśnienia sytuacji w Sądzie Okręgowym w Krakowie na posiedzenie Prezydium Rady w celu podjęcia decyzji" - dodał Johann.

W Biurze KRS poinformowano PAP, że - o ile nie zostanie zwołane nadzwyczajne posiedzenie - najbliższy termin posiedzenia prezydium Rady wyznaczony jest na 9 lipca.