Na wniosek ofiary gwałtu sąd będzie musiał stosować zakaz zbliżania się kontrolowany w systemie dozoru elektronicznego. Dziś osoby chronione w ten sposób to rzadkość.
Służba Więzienna zaprezentowała wczoraj nowe urządzenia do kontroli mobilnej, które będą stosowane od września. Kolejna generacja lokalizatorów i ulepszone oprogramowanie będą się jeszcze lepiej nadawać do sprawdzania, czy skazany, wobec którego sąd orzekł zakaz zbliżania się, rzeczywiście go respektuje. Jak to działa?
Precyzyjny pomiar