Wykładnia językowa wskazuje, że od jutra wszystkie oświadczenia powinny być przesyłane przez internet. UZP informuje jednak, że chodzi tylko o zamówienia powyżej progów unijnych.
Aby wystartować w przetargach, począwszy od jutra, przedsiębiorcy będą musieli posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny i przesyłać opatrzone nim oświadczenia e-mailem. Pewne jest, że dotyczy to jednolitych europejskich dokumentów zamówienia (JEDZ), a więc oświadczeń składanych w przetargach powyżej progów unijnych. Co natomiast z oświadczeniami składanymi podczas ubiegania się o zamówienia niższej wartości? Urząd Zamówień Publicznych uważa, że te nadal powinny być dołączane do ofert w tradycyjnej, papierowej ofercie. Nie wszyscy eksperci podzielają jednak tę opinię.
Bałagan w przepisach