Nie ma szans na powołanie lokalnych odnóg specorganu. Sprawami przejmowanych niezgodnie z prawem nieruchomości zajmować się będą prokuratorzy.
– Nowelizujemy ustawę o komisji weryfikacyjnej, nasza główna komisja będzie mogła powoływać komisje regionalne, np. w Krakowie czy Łodzi – stwierdził wiceminister sprawiedliwości i szef komisji Patryk Jaki w październiku 2017 r.
„Obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości nie są prowadzone prace legislacyjne nad ustawą, która umożliwiłaby powołanie analogicznych komisji w innych miastach Polski” – to z kolei słowa Patryka Jakiego z 5 kwietnia 2018 r. w odpowiedzi na interpelację poselską Pawła Skuteckiego.