Wobec reprywatyzacji trzech warszawskich nieruchomości Prokuratura Regionalna w Warszawie wniosła w ostatnich dniach sprzeciwy - dowiedziała się w piątek PAP. Ogółem złożono już blisko sto takich sprzeciwów.

Najnowsze sprzeciwy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczą nieruchomości przy Lwowskiej 3 – nieopodal Placu Politechniki, Kredytowej 6 – działki z kamienicą blisko Placu Dąbrowskiego oraz działki i kamienicy o adresie Nowy Świat 66, prawie przy Świętokrzyskiej - powiedziała PAP Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Agnieszka Zabłocka–Konopka.

Podobnie jak w większości spraw reprywatyzacyjnych, wynikających z dekretu Bieruta, które obecnie podważane są przez prokuratury, chodzi o decyzje prezydentów Warszawy lub szefów dzielnic z różnych lat, którzy ustanawiali własność, lub prawo użytkowania wieczystego na rzecz prywatnych osób – wyjaśniła.

W przypadku Lwowskiej 3 chodzi o decyzję z maja 1997 r. ustanawiającą prawo wieczystego użytkowania części działki na rzecz dwu osób fizycznych i umorzono postępowanie wobec części, której dawnym właścicielem była spółka Wytwórnia Dźwigów Elektrycznych "Elektrodźwig".

Prokuratura podniosła w sprzeciwie, że nie sprawdzono, czy część działki rzeczywiście była we władaniu wnoszących o jej reprywatyzację osób fizycznych oraz nie sprawdzono, czy rzeczywiście spółka utraciła na rzecz skarbu państwa teren. Okazało się, że w maju 1997 roku nie była wykreślona z rejestru RBH i nie podlegała komunalizacji, a dodatkowo nieruchomość traktowana jako jedna, a w rzeczywistości składała się z trzech działek.

W maja 1945 r. osoba fizyczna została wprawdzie posiadaczem nieruchomości przy. Lwowskiej 3, ale teren ten był zajęty przez Ministerstwo Przemysłu.

Nie była zatem jego użytkownikiem i nie mogła zgodnie z prawem złożyć wniosku wynikającego z dekretu warszawskiego.

Co do Kredytowej 6 sprzeciw PR w Warszawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta M.St. Warszawy ze stycznia 2015 r. Tu również ustanowiono na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do części działki dla dwu osób fizycznych.

Prokuratura podniosła w sprzeciwie, że dokumentacja sprawy, którą posiadała prezydent miasta, nie zawiera żadnych informacji pozwalających na ustalenie, czy spadkobiercy właścicieli mogli wykazać posiadanie gruntu tej nieruchomości w chwili złożenia wniosku dekretowego w 1948 roku.

Prokuratorzy ustalili, ze wówczas nie osoby fizyczne, a Przedsiębiorstwo Państwowe Centrala Żelaza i Stali oraz warszawska Gazownia Miejska co najmniej do 1951 r. posiadła ten grunt.

W sprawie Kredytowej 6 były też inne nieprawidłowości – wynika z informacji prokuratury, np. z wnioskiem w imieniu spadkobiercy występował adwokat, który nie złożył swojego pełnomocnictwa, a sam wniosek miał wynikać z prawa do spadku nabytego dopiero jakiś czas po jego złożeniu.

Prawo do użytkowania wieczystego na 99 lat działki Nowy Świat 66 decyzją Burmistrza Gminy Warszawa - Centrum z sierpnia 2000 r. uzyskały w częściach cztery osoby fizyczne. Prokuratura Regionalna w Warszawie w sprzeciwie do SKO kwestionuje uznanie, że w chwili wydania dekretu Bieruta – 21 listopada 1945 roku był tam budynek. Według dokumentów po wojnie budynek od frontu był całkowicie zniszczony, a oficyny doszczętnie wypalone. Odbudowano go od fundamentów dopiero w 1948 r. później w dokumentacji traktowany był, jako nowy.

Rzecznik zaznaczyła, że PR wniosła do SKO o uchylenie decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa.