statystyki

Będzie problem z kwestionowaniem opłat za usługi wodne. Pierwsze rachunki w kwietniu

autor: Bartosz Draniewicz27.03.2018, 09:35; Aktualizacja: 27.03.2018, 09:50
14 dni jest na złożenie reklamacji po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty

14 dni jest na złożenie reklamacji po otrzymaniu informacji o wysokości opłatyźródło: ShutterStock

Zbliżają się terminy rozliczania pierwszych opłat za usługi wodne za rok 2018, naliczonych na podstawie nowego prawa wodnego. Chodzi o opłaty za pobór wód (np. do produkcji) oraz wprowadzanie ścieków do wód i ziemi. Od tego roku będą się składały z części stałej i zmiennej, przy czym ich wysokość będzie przedstawiana każdemu przedsiębiorcy w formie informacji przez właściwego dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich.

Problem dla przedsiębiorców będzie tym większy, że zmieniły się nie tylko zasady naliczania i uiszczania opłat, lecz także procedury ich kwestionowania. Nowością jest instytucja reklamacji – przysługiwać będzie wtedy, kiedy przedsiębiorca będzie miał zastrzeżenia wobec naliczeń przedstawianych w informacji o wysokości opłat. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, Wody Polskie określą wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej. Od tej decyzji nie można złożyć odwołania. Zamiast tego przysługuje od razu skarga do sądu administracyjnego. Wielu przedsiębiorców może być zaskoczonych, bo oznacza to odstąpienie od reguły dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.

Eksperci uważają, że stoi to w sprzeczności z zasadą wyrażoną w kodeksie postępowania administracyjnego, a nawet w konstytucji. – Niewykluczone więc, że przepis ten stanie się przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny. Zanim to nastąpi, adresat kwestionowanej decyzji, nie chcąc testować niewyjaśnionych jeszcze wątpliwości interpretacyjnych, powinien z ostrożności procesowej złożyć zarówno odwołanie, jak i skargę do sądu administracyjnego – mówi dr Bartosz Draniewicz, radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska.

W dodatku skrócenie procedury wcale nie musi być korzystne dla przedsiębiorców – sądy administracyjne są bardzo obciążone, co w praktyce będzie skutkowało przedłużaniem postępowania i wyższymi kosztami.

PROBLEM: Zbliżają się terminy rozliczania pierwszych opłat za usługi wodne za rok 2018 naliczonych na zmienionych zasadach wprowadzonych przez obowiązujące od początku roku nowe prawo wodne. Najistotniejsze są te za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, które będą się składały z części stałej i zmiennej. Opłata stała jest rozliczana do 30 kwietnia 2018 r. na podstawie doręczonej informacji, natomiast zmienna w terminie 14 dni od doręczenia informacji lub decyzji, przy czym okres rozliczeniowy będzie wynosił kwartał. Niewykluczone, że dojdzie do sporów pomiędzy Wodami Polskimi, jako podmiotem właściwym w sprawach opłat za korzystanie z usług wodnych, a zobowiązanymi do ich ponoszenia. Przepisy dotyczące kwestionowania wysokości opłat sprawiać mogą przedsiębiorcom kłopoty, bo ustawodawca przewidział na to różne sposoby. Oprócz trybu reklamacji możliwe jest złożenie odwołania w trybie pozareklamacyjnym. Ale zaskoczeniem, w dodatku budzącym wątpliwości, może być to, że od decyzji wydanej w wyniku nieuznania reklamacji przysługuje nie odwołanie do organu wyższej instancji, ale od razu skarga do sądu administracyjnego.

OPŁATA STAŁA

Wysokość opłaty stałej (uzależnionej od treści pozwolenia wodnoprawnego lub zintegrowanego) ustalają Wody Polskie. Przekazują ją następnie korzystającym z wód podmiotom w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty (art. 271 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 ze zm.; dalej: p.w.).

Adresat informacji wnosi opłatę stałą na rachunek bankowy Wód Polskich w czterech równych ratach kwartalnych nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału (dla porównania: pod rządami starego prawa wodnego opłaty za korzystanie ze środowiska były obliczane samodzielnie przez zobowiązanych i wpłacane raz do roku).

Pierwszą ratę opłaty kwartalnej za 2018 r. należy uiścić do 30 kwietnia 2018 r.


Pozostało 78% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane