statystyki

Elektronizacja zamówień publicznych po polsku, czyli z użyciem poczty e-mail

autor: Sławomir Wikariak30.03.2018, 16:00
komputer, dokument, firma, rozliczenia, podatki, rachunki

Do zabezpieczenia pliku wykonawca może użyć zarówno programów, w których przygotowuje JEDZ (np. Adobe Acrobat), jak i innych narzędziźródło: ShutterStock

Już za trzy tygodnie zamawiający nie będą mogli przyjmować Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia na papierze. Jedyną dopuszczalną będzie forma elektroniczna.

Elektronizacja, która w założeniu ma ułatwić życie urzędnikom, przez pewien czas będzie przysparzała im niemałych problemów. Choć nie powinna, bo na przygotowanie się do zmian w przetargach Polska, tak jak i inne kraje, miała ponad cztery lata. Przesądzono to już w lutym 2014 r., uchwalając dyrektywę 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. To właśnie ten akt wprowadził jednolity europejski dokument zamówienia (dalej: JEDZ) i to ona wyznaczyła 18 kwietnia 2018 r. jako ostateczną datę, od której można go składać wyłącznie w formie elektronicznej. Niestety rządy zarówno PO jak i PiS nie zdążyły przygotować narzędzi, które by to umożliwiały. W efekcie zamawiający będą musieli posługiwać się zwykłą pocztą elektroniczną, choć zakładano, że będą mogli korzystać ze specjalnej e-plaformy. W praktyce składanie JEDZ będzie teraz bardziej uciążliwe, niż gdyby dokument ten nadal był kładany wraz z ofertą w formie papierowej.

Od kiedy i w jakich przetargach

Obowiązek posługiwania się środkami komunikacji elektronicznej przy składaniu JEDZ wynika z nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). To właśnie ona wdrożyła wspomnianą już unijną dyrektywę. Obowiązek składania JEDZ w formie elektronicznej od 18 kwietnia br. zapisano w polskiej ustawie w art. 15 ust. 2. Powstaje jednak pytanie, co z przetargami, które zostały ogłoszone wcześniej, ale w których nie upłynął termin składania ofert? – Z art. 15 ust. 2 w zw. z art. 17 ustawy nowelizującej wynika, iż obowiązek składania przez wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. Oznacza to, że w przypadku postępowań rozpoczętych przed wskazaną datą forma przekazywania JEDZ nie ulega zmianie – tłumaczy Anita Wichniak-Olczak, dyrektor departamentu informacji, edukacji i analiz systemowych UZP.

JEDZ jest składany wyłącznie w przetargach powyżej progów unijnych, a więc tylko ich dotkną kwietniowe zmiany. Liczy się jednak wartość całego zamówienia. Jeśli więc jest ono dzielone na części, a nawet udzielane w odrębnych przetargach, to należy brać pod uwagę całą, a nie częściową wartość. Dla przykładu – urząd gminy kupujący towar lub usługi musi wymagać JEDZ w przetargu po przekroczeniu 952 886 zł (221 000 euro). Natomiast w przypadku robót budowlanych granicą będzie 23 921 312 zł ( 5 548 000 euro) (ramka). Poniżej wymienionych kwot wykonawcy składają zwykłe oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Dla nich, tak jak dotychczas, obowiązuje forma pisemna. Oświadczenia nadal więc będą składane na papierze i dołączane do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

WAŻNE

Wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający jest zatem uprawniony do wskazania formatów danych, które mogą być wykorzystywane w ramach komunikacji elektronicznej w zakresie JEDZ, jednak wykonawca może przygotować JEDZ w każdym innym formacie określonym treścią rozporządzenia.

Jak przesyłać


Pozostało 77% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane