Drastycznie spada liczba polskich dzieci przysposobionych przez pary z zagranicy. To efekt restrykcji wdrożonych rok temu przez resort rodziny
Jak wynika z ministerialnych danych, w I półroczu 2017 r. sfinalizowano łącznie 41 przysposobień międzynarodowych. Dla porównania w analogicznym okresie rok wcześniej do zagranicznych rodzin trafiło 109 dzieci, którym w Polsce nie udało się znaleźć stałych domów.
Tak duży spadek jest efektem zaostrzenia kryteriów kwalifikacji dzieci i rodziców do adopcji międzynarodowych oraz zmniejszenia liczby ośrodków, które mają akredytację do ich przeprowadzania. – Decyzja ta wynikała z głębokiego przekonania o możliwości znalezienia w Polsce właściwego, stabilnego zastępczego środowiska rodzinnego dla wielu dzieci zakwalifikowanych do adopcji zagranicznych – w odpowiedzi na interpelację tłumaczy MRPiPS.