PKW zauważa, że jest luka w przepisach. I proponuje rozwiązania.
Nowa ordynacja zakłada, że do końca tej kadencji nie będzie żadnych wyborów uzupełniających w gminach. Dlatego pojawił się problem – według jakich zasad przeprowadzić elekcje zarządzone jeszcze przed wejściem w życie zmienionych przepisów.
Z końcem stycznia w życie wejdzie nowelizacja kodeksu wyborczego przygotowana przez posłów PiS. Zakłada ona m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tys. mieszkańców (w pozostałych jednostkach ordynację proporcjonalną), dwie osobne komisje (do rejestracji wyborców i do liczenia głosów) czy większy wpływ polityków na funkcjonowanie i skład personalny Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego.