Konieczność obniżenia opłat sądowych, potrzeba powołania społecznych sędziów handlowych oraz wprowadzenia obowiązkowej mediacji w większej liczbie spraw – nad tymi zagadnieniami będzie w najbliższych miesiącach pochylać się Społeczna Komisja Kodyfikacyjna. Jutro na briefingu prasowym w Warszawie jej członkowie przedstawią plan działania.
Idea powołania SKK narodziła się podczas Kongresu Prawników Polskich, który odbył się w Katowicach w maju tego roku. Zgodnie z założeniem ma ona opracować i przekazać organom posiadającym inicjatywę ustawodawczą konkretne projekty ustaw lub nowelizacji z zakresu wymiaru sprawiedliwości.
– Z całą pewnością zajmiemy się tematem zbyt wysokich opłat sądowych – zapewnia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, członek komisji. KKW uznała, że jest to temat priorytetowy, gdyż – jak wynika z badań – w Polsce mamy jedne z najwyższych stawek w Europie. Tymczasem resort sprawiedliwości opracował i przesłał do konsultacji społecznych projekt, który jeszcze je podnosi. Dla przykładu – najniższa minimalna stawka miałaby wzrosnąć z 30 do 100 zł.