Kobieta, która poroniła we wczesnym etapie ciąży, bez problemu uzyska dokumenty potrzebne do pochowania płodu i uzyskania urlopu macierzyńskiego.
Pozwoli na to przygotowana przez posłów z komisji do spraw petycji nowelizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz prawa o aktach stanu cywilnego. Projekt jest odpowiedzią na postulaty wielu rodziców zmagających się z traumą poronienia, którzy chcieliby wystąpić o zasiłek pogrzebowy i macierzyński, ale napotykają trudności ze strony szpitali i urzędników.
Teoretycznie polskie prawo od ponad dekady dopuszcza organizowanie płodom pogrzebów niezależnie od tego, czy do zgonu doszło przed 22. tygodniem ciąży czy po nim (po tym okresie mówi się już nie o poronieniu, ale martwym urodzeniu). Para może wystąpić do ZUS z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy. Zgodnie z art. 1801 par. 1 k.p. w razie urodzenia martwego dziecka kobiecie przysługuje 8 tygodni urlopu po porodzie (nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka). Ma ona także prawo do takiego samego zasiłku macierzyńskiego jak matki, które urodziły zdrowe dzieci.