Ustawowe gwarancje przyznania lokalu socjalnego eksmitowanym kobietom w ciąży, rodzinom z małoletnimi dziećmi oraz osobom z niepełnosprawnościami mają zniknąć. Zastąpi je przepis, według którego o tym, czy eksmitowanemu należy się mieszkanie socjalne, będzie decydował każdorazowo sąd. To błąd – uważa rzecznik praw obywatelskich.

W piśmie do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa, dr Adam Bodnar wskazuje, że podobne przepisy już kiedyś funkcjonowały i „wiązały się z krzywdą ludzi”. Wiele osób było bowiem eksmitowanych na bruk. Rzecznik posiłkuje się statystykami. Według tych zgromadzonych przez resort sprawiedliwości w 1999 r.:

● wykonano ogółem 9382 orzeczenia eksmisyjne,

● 2511 dłużników opróżniło lokale dobrowolnie,

● 1751 otrzymało lokal socjalny

● natomiast aż 5120 eksmisji zostało wykonanych bez dostarczenia dłużnikowi innego mieszkania.

Bodnar nie chce, by podobne sytuacje się powtórzyły, dlatego też prosi o ponowne przeanalizowanie problemu. – Być może warto rozważyć przesunięcie w czasie planowanego usunięcia z ustawy o ochronie praw lokatorów art. 14 ust. 4 i powrót do tego rozwiązania za jakiś czas, gdy będą już widoczne efekty działania innych regulacji przewidzianych w Narodowym Programie Mieszkaniowym – podnosi RPO w wystąpieniu.