Resort budownictwa właśnie potwierdził, że obchodzenie nowych przepisów przez prezesów spółdzielni mieszkaniowych jest dopuszczalne.
Choć los nowych członków spółdzielni mieszkaniowych miał się po wejściu w życie nowelizacji polepszyć, co najmniej w jednej kwestii tak się nie stanie. Chodzi o zniesienie prawa do pobierania wpisowego. Bo choć robić tego już nie wolno, nic nie stoi na przeszkodzie, by od członków zainkasować nawet kilka tysięcy złotych tytułem opłaty na działalność kulturalno-oświatową.
Minister potwierdza