Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej musi być związane wyłącznie z posiadaniem w niej prawa do lokalu albo ekspektatywy własności. I ma powstawać z mocy prawa, czyli bez konieczności składania deklaracji członkowskiej i wnoszenia wpisowego.
Postanowił tak wczoraj Senat, wnosząc poprawki do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwalonej przez Sejm.
Korekty proponowane przez izbę wyższą są bardzo korzystne dla spółdzielców, za to niekorzystne dla prezesów betonowych molochów. W praktyce niemożliwe będzie już przyjmowanie w poczet spółdzielców tzw. członków oczekujących. Czyli osób niemieszkających na danym terenie, których jedynym celem jest głosowanie podczas walnych zgromadzeń zgodnie z wolą prezesa.