Złożenie wspólnej oferty przez dostawcę leków i parabank stanowi próbę obejścia przepisów o zakazie cesji wierzytelności. Takie oferty muszą być odrzucane.
Od wielu lat firmy startujące w przetargach organizowanych przez publiczne placówki zdrowotne muszą liczyć się z tym, że zapłatę otrzymają z dużym opóźnieniem. Nie mogą też sprzedać swych wierzytelności, bo zakazują tego przepisy. Próbą obejścia tego zakazu było tworzenie przez firmy startujące w przetargach konsorcjów z parabankami. Jak jednak pokazuje najnowsze orzecznictwo, konsorcja takie powinny być eliminowane z przetargów.
Obejście przepisów