Zniesienie możliwości dziedziczenia gminnych lokali czy podwyższanie czynszu osobom z większym dochodem, to pomysły, co do których nie ma w rządzie porozumienia.
Już rok trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest skrócenie kolejek do gminnych mieszkań. Obecnie bowiem ponad 165 tys. rodzin czeka na przyznanie lokalu od samorządu. W tym aż 90 tys. na kwatery socjalne. Niektórzy nawet 20 lat.
I mimo że w jego ostatniej, właśnie opublikowanej wersji Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zrezygnowało z najbardziej radykalnych pomysłów, to nadal nie ma zgody wśród ministrów co do ostatecznego kształtu przepisów.