Sejm wybrał w piątek dr. hab. Justyna Piskorskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Był jedynym kandydatem na to stanowisko. Piskorski specjalizuje się w prawie karnym i kryminologii (jest kierownikiem Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa UAM). Równolegle do działalności akademickiej pracował jako ekspert konserwatywnego think tanku Instytut Sobieskiego oraz pełnił funkcję członka rady nadzorczej kilku spółek. Po studiach ukończył też aplikację prokuratorską.
Oprócz uzupełnienia składu trybunału posłowie przyjęli również nowelizację ustawy o statusie sędziów TK. Na mocy zawartych w niej przepisów rodzinie zmarłego sędziego będzie przysługiwała odprawa pośmiertna na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy (rozwiązanie to będzie miało zastosowanie z mocą wsteczną, a konkretnie od dnia wejścia w życie ustawy o statusie sędziów TK). Wysokość świadczenia będzie zatem zależała od okresu zatrudnienia, przy czym będą do niego wliczane wszystkie okresy zatrudnienia na stanowiskach asesora sądowego czy sędziego. Najbliżsi zmarłego będę mogli także otrzymać zasiłek pogrzebowy (dla odmiany to rozwiązanie będzie obowiązywać dopiero od momentu wejścia w życie zmian i nie obejmuje sędziów w stanie spoczynku). Ponadto nowelizacja szczegółowo określa uposażenie przysługujące rodzinie zmarłych sędziów trybunału (włączając w to tych emerytowanych). Ustawa wejdzie w życie w 14 dni po ogłoszeniu.
Projekt nowych przepisów dotyczących sędziów TK pojawił się w Sejmie kilka dni po śmierci prof. Lecha Morawskiego (Piskorski został wybrany właśnie na jego miejsce). Okazało się bowiem, że dotychczasowe regulacje nie normują precyzyjnie, jaka pomoc finansowa przysługuje rodzinie zmarłego (odesłanie do niektórych artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym okazało się niewystarczające).