Piskorski specjalizuje się w polskim i międzynarodowym prawie karnym oraz kryminologii. Niezależnie od kariery akademickiej pracuje jako ekspert konserwatywnego think tanku Instytut Sobieskiego. Na swoim koncie ma również ukończoną aplikację prokuratorską.

Piskorski m.in. krytycznie odnosił się do orzeczenia SN w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego przez prezydenta przed uprawomocnieniem się wyroku skazującego, wypowiadał się też przeciwko komentowaniu przez sędziów wydawanych wyroków oraz poddawaniu ich dyskusji publicznej.