Sejmowa komisja sprawiedliwości dała posłom zielone światło do uchwalenia przepisów, na mocy których w razie śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego jego rodzinie będzie przysługiwać odprawa na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy.
Reklama
Najbliżsi zmarłego otrzymają także zasiłek pogrzebowy. Zmiany te zostały zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o statusie sędziów TK (Dz.U. z 2016 r. poz. 2073). Trafił on do Sejmu w połowie lipca, zaledwie kilka dni po śmierci sędziego Lecha Morawskiego.
Posłowie PiS, którzy przygotowali propozycje, przy okazji chcą także skorygować wymagania dla osób ubiegających się o stanowisko sędziego TK. Obecnie muszą one mieć kwalifikacje niezbędne do pełnienia urzędu sędziego SN. Po zmianach o posadę w TK będą mogli starać się również prawnicy spełniający wymogi dla sędziów NSA.