Każdy powinien móc sprawdzić w sieci, jak przebiegały sprawy dyscyplinarne orzeczników – postuluje Iustitia. Ministerstwo Sprawiedliwości nie mówi pomysłowi „nie”.
Podczas wczorajszego briefingu przed Pałacem Prezydenckim Krystian Markiewicz, prezes SSP „Iustitia”, które skupia jedną trzecią wszystkich sędziów w Polsce, zaprezentował projekty zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych, ustawie o Sądzie Najwyższym oraz ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa.
– To wyraz naszej niezgody na ostatnią nowelizację u.s.p., która obowiązuje od soboty i która dała ministrowi sprawiedliwości – prokuratorowi generalnemu wolną rękę w doborze osób na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów. To również odpowiedź na zaproszenie, jakie skierował pan prezydent do przedstawicieli środowisk, którym leży na sercu dobro wymiaru sprawiedliwości, aby czynnie włączyli się w próbę jego naprawienia – mówi Krystian Markiewicz.