Prawo i Sprawiedliwość nie planuje likwidować Państwowej Komisji Wyborczej. Informacja, którą przekazał Instytut Spraw Publicznych, jest nieprecyzyjna. Organizacja bowiem zwracała jedynie uwagę na zagrożenia, które niesie za sobą przyjęcie trzech ustaw sądowniczych (o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i Prawo o ustroju sądów powszechnych). Innymi słowy, Instytut Praw Publicznych sugeruje, że brak niezależności polskich sądów może odbić się na uczciwości przeprowadzanych wyborów.

- Projektu ustawy Kodeks Wyborczy nie ma w Sejmie! - informuje Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. - Użyliśmy nieprecyzyjnego sformułowania, które wywołało lawinę nieporozumień - dodaje Pazderski. I zapowiada, że wkrótce pojawi się materiał prostujący przekaz.

ISP przekonuje, że tekst był jedynie stanowiskiem wyrażającym niepokój wobec zachodzących w sądownictwie zmian i trybu ich procedowania.

Ostatni projekt nowelizacji kodeksu wyborczego, który wpłynął do laski marszałkowskiej, jest autorstwa polityków Nowoczesnej. I ma na celu wzmocnienie kontroli nad wyborami, a nie jej osłabienie.

Reklama

- Informacja, że chcemy "wygasić" Państwową Komisję Wyborczą, była dla nas zaskoczeniem. To nieprawda - słyszymy od polityków PiS.

Zapewniają oni, że takich planów nie ma.

Reklama

Wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego - członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, powołani przez prezydenta Bronisława Komorowskiego będą nimi do końca kadencji - zapewnił w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dodał, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym nie dotyczy PKW.

Uchwalona w czwartek przez Sejm nowa ustawa o Sądzie Najwyższym jest w piątek procedowana w Senacie. W trakcie obrad odbyła się konferencja prasowa Ziobry.

"Chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. Projektowana ustawa (o Sądzie Najwyższym) nie dotyczy Państwowej Komisji Wyborczej, ponieważ my nie interesujemy się wyborami. Projektowana ustawa dotyczy Sądu Najwyższego w zakresie jego funkcjonalności i standardów, które chcemy, aby ten sąd spełniał w polskim wymiarze sprawiedliwości, w polskiej rzeczywistości sprawiedliwości" - powiedział na konferencji minister.

Wcześniej podczas debaty wiceszef MS Marcin Warchoł odpowiadając na pytania senatorów, mówił, że przeniesienie obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku może oznaczać konieczność wyboru trzech nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej, na miejsce sędziów SN będących obecnie w składzie PKW.

Warchoł zastrzegł jednak, że jest to tylko jego "opinia na gorąco" i kwestia ta wymaga dokładnego przeanalizowania.

Ziobro zaznaczył, że "mogliśmy tego rodzaju zmiany wprowadzić, gdyby była taka intencja". "To, że nie wprowadzaliśmy jakichkolwiek zmian dotyczących zasad powoływania bądź wygaszenia członków Państwowej Komisji Wyborczej jest najlepszym dowodem, zadającym kłam demagogicznym relacjom przedstawicieli opozycji, jakoby naszym celem był proces wyborczy i zainteresowanie procesem wyborczym" - oświadczył Ziobro.

"Gwarantuję państwu: wszyscy powołani przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego na 9-letnią kadencję członkowie Państwowej Komisji Wyborczej będą nimi do końca kadencji, chyba, że zajdzie jakakolwiek przesłanka, okoliczność określona w artykule 158 paragraf 1 Kodeksu wyborczego, wśród, których nie ma okoliczności związanych ze zmianą ustawy o Sądzie Najwyższym. I to chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć" - podkreślił Ziobro.

Obecnie w składzie Państwowej Komisji Wyborczej jest trzech sędziów Sądu Najwyższego: Wiesław Kozielewicz, Wiesław Błuś i Krzysztof Strzelczyk.

Artykuł 168, paragraf 1 Kodeksu wyborczego głosi, że wygaśnięcie członkostwa w Państwowej Komisji Wyborczej następuje w przypadku: zrzeczenia się członkostwa (członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach bądź objęcia funkcji pełnomocnika lub męża zaufania), śmierci członka Komisji, ukończenia 70 lat przez członka Komisji będącego sędzią w stanie spoczynku, odwołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej na uzasadniony wniosek Prezesa, który wskazał sędziego, jako członka Komisji.

Uchwalona w czwartek przez Sejm nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, której projekt przygotowali posłowie PiS, przewiduje m.in. możliwość przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku.

W skład PKWN wchodzi 9 osób: 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wskazanych przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, 3 sędziów Sądu Najwyższego wskazanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.