„Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań umożliwiających wykonywanie zawodu adwokata w formie adwokackiej spółki kapitałowej”.
Tak brzmi fragment treści uchwały nr 20 KZA podjętej 26 listopada zeszłego roku. Problem w tym, że jego realizacja wymaga zmian w przepisach. Na co się nie zanosi.
Zgodnie z art. 4a ustawy – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1999 ze zm.) adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni, a także w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.
– Tym samym ustawa uniemożliwia adwokatom prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej – zauważył w swej interpelacji Tomasz Jaskóła, poseł Kukiz’15.
Powołując się na doktrynę, podkreślił, że obecne unormowania są nieracjonalne.
– Co więcej, uniemożliwienie adwokatom wykonywania zawodu w formie spółki kapitałowej prowadzi do gorszego ich traktowania niż chociażby doradców podatkowych, również wykonujących działalność prawniczą, a mogących działać np. w formie spółki z o.o. – zaakcentował parlamentarzysta.
I zapytał, czy resort sprawiedliwości ma zamiar w tej materii coś zrobić. „Uprzejmie informuję, że aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości nie są prowadzone prace mające na celu rozszerzenie katalogu form wykonywania zawodu adwokata o możliwość świadczenia pomocy prawnej w ramach spółek kapitałowych” – odpowiedział mu dr Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości i zarazem adwokat niewykonujący zawodu.
W piśmie zaznaczył, że art. 4a „ustanawia ograniczony katalog form organizacyjnych praktyki adwokackiej, którego pojemność jest konsekwencją decyzji ustawodawcy uwzględniającego realia wykonywania wolnego zawodu, czy też szerzej – realia obrotu gospodarczego”. Warchoł podkreślił również, że analogiczny katalog rodzajów spółek prawa handlowego, w ramach których może być świadczona pomoc prawna (tj. nieuwzględniający spółek kapitałowych), dotyczy zawodu radcy prawnego oraz prawników zagranicznych.