Kuratorzy otrzymają skromne podwyżki. Zgodnie z propozycją rady ministrów, mnożnik kwoty bazowej od 1 stycznia 2017 wzrosnąć ma o 0,03 proc. Oznacza to, że gdy zmienione rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń dla kuratorów wejdzie w życie, przedstawiciele tego zawodu otrzymają stosowne wyrównanie.

Co istotne, zmiana mnożnika kwoty bazowej dotyczyć ma wszystkich stopni zawodowych. Pensja wzrośnie więc aplikantom kuratorskim, kuratorom zawodowym, starszym kuratorom zawodowym oraz kuratorom specjalistom. Sama kwota bazowa pozostanie na poziomie z 2016 r. i wynosić będzie 1873,84 zł.

Ile faktycznie zwiększy się więc wynagrodzenie kuratorów? Obecnie podstawa wynagrodzenia kuratora specjalisty wynosi 4572 zł brutto. Po zmianie mnożnika kwoty bazowej dla tej grupy z 2,44 do 2,47, kwota ta zwiększy się do 4628 zł. Oznacza to wzrost wynagrodzenia o 56 zł brutto. Taka sama różnica w wynagrodzeniu wystąpi w przypadku innych stopni zawodowych oraz aplikantów kuratorskich.

Powyższa wynagrodzeń dla kuratorów wynika z faktu, iż w budżecie na 2017 rok przewidziano dodatkowe środki na wynagrodzenia dla kuratorów zawodowych w wysokości 4 948 zł. Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, na koniec 2016 r. istniało 5211,5 etatów kuratorskich oraz 24 971 kuratorów społecznych.

Reklama

Na wynagrodzenie kuratorów zawodowych, poza podstawą wynagrodzenia, składają się również dodatki: patronackie czy terenowe.