Co istotne, zmiana mnożnika kwoty bazowej dotyczyć ma wszystkich stopni zawodowych. Pensja wzrośnie więc aplikantom kuratorskim, kuratorom zawodowym, starszym kuratorom zawodowym oraz kuratorom specjalistom. Sama kwota bazowa pozostanie na poziomie z 2016 r. i wynosić będzie 1873,84 zł.

Ile faktycznie zwiększy się więc wynagrodzenie kuratorów? Obecnie podstawa wynagrodzenia kuratora specjalisty wynosi 4572 zł brutto. Po zmianie mnożnika kwoty bazowej dla tej grupy z 2,44 do 2,47, kwota ta zwiększy się do 4628 zł. Oznacza to wzrost wynagrodzenia o 56 zł brutto. Taka sama różnica w wynagrodzeniu wystąpi w przypadku innych stopni zawodowych oraz aplikantów kuratorskich.

Powyższa wynagrodzeń dla kuratorów wynika z faktu, iż w budżecie na 2017 rok przewidziano dodatkowe środki na wynagrodzenia dla kuratorów zawodowych w wysokości 4 948 zł. Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, na koniec 2016 r. istniało 5211,5 etatów kuratorskich oraz 24 971 kuratorów społecznych.

Na wynagrodzenie kuratorów zawodowych, poza podstawą wynagrodzenia, składają się również dodatki: patronackie czy terenowe.