Zbywający nieruchomość rolną osobie bliskiej nie musi pytać sądu o zgodę na przeniesienie jej własności. Nawet jeśli chce to uczynić przed okresem 10 lat od momentu, gdy stał się jej właścicielem. To sedno podjętej dziś przez Sąd Najwyższy uchwały.

Ma ona duże znaczenie dla praktyki notarialnej. Część rejentów odmawiała sporządzania aktów notarialnych w przypadku, gdy stronami umowy: czy to sprzedaży, czy darowizny były osoby, które nabyły nieruchomość rolną po 30 kwietnia 2016 i które chciały ją następnie przekazać swoim najbliższym.

Powód? Zapisy znowelizowanej w zeszłym roku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 – dalej u.k.u.r.). Tej, która weszła w życie w zeszłym roku i istotnie ograniczyła obrót ziemią.