Kradzież tablic rejestracyjnych powinna być niezwłocznie zgłoszona na policję. Bez odpowiedniego zaświadczenia możemy mieć bowiem problem z ponownym zarejestrowaniem samochodu czy uzyskaniem wtórników tablic.

Czy wiesz, jakie kroki należy wykonać, gdy zorientujesz się, że z twojego pojazdu skradzione zostały tablice rejestracyjne? Po pierwsze, nie bagatelizuj sprawy: skradzione tablice rejestracyjne mogą zostać wykorzystane do popełniania wykroczeń czy przestępstw (np. kradzież paliwa na stacjach benzynowych).

KROK 1

Zadzwoń na policję. Łącząc się z dyżurnym policjantem pod nr 997 przestaw informacje o skradzionych tablicach. Nie zdziw się, gdy padnie pytanie o ilość sztuk utraconych tablic rejestracyjnych. Jeśli zniknęła tylko jedna, możliwe jest, że nie padłeś ofiarą kradzieży, a tablica po prostu odpadła podczas jazdy. Dyżurny zapisze numer rejestracyjny pojazdu. Jeśli okaże się, że tablice zostały one odnalezione, policja szybko się z tobą skontaktuje.

KROK 2

Udaj się na najbliższą komendę policji i zgłoś kradzież tablic rejestracyjnych. Aby zgłoszenie kradzieży doszło do skutku, powinieneś mieć przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument tożsamości. Na komendzie przesłuchany zostaniesz w charakterze świadka, dlatego postaraj się przypomnieć kiedy i gdzie ostatni raz widziałeś samochód z tablicami oraz moment, w którym zorientowałeś się, że tablice zniknęły. Jeśli twoje tablice nie były indywidualne (np. specjalny numer czy imię), czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie i postępowanie w sprawie będzie prowadzone przez wydział ds. wykroczeń. Pamiętaj, aby po przesłuchaniu wystąpić o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu kradzieży! Jest ono wypisywane bowiem na wniosek pokrzywdzonego. Dokument ten będzie potrzeby podczas załatwienia spraw we właściwym wydziale komunikacji oraz może być wymagany przez ubezpieczyciela, gdy zdecydujemy się zgłosić szkodę.

KROK 3

Z zaświadczeniem o zgłoszeniu kradzieży tablic wystawionym przez policjanta, dowodem rejestracyjnym, ubezpieczeniem OC, dowodem osobisty oraz kartą pojazdu (o ile była wydana) zgłoś się do wydziału komunikacji, w którym dokonywałeś rejestracji swojego pojazdu. W tej sferze ciągle funkcjonuje rejonizacja, więc sprawy nie uda się załatwić w najbliższym nam w danym momencie urzędzie.

W wydziale komunikacji będziesz musiał podjąć decyzję, czy decydujesz się na wydanie wtórników tablic rejestracyjnych czy na ponowne zarejestrowanie pojazdu. Pierwsze rozwiązanie będzie nieco tańsze, lecz jak sugerują urzędnicy, może wiązać się późniejszymi nieprzyjemnościami dla kierowcy. Jeśli bowiem nasze tablice zostały wykorzystane do popełniania przestępstw lub wykroczeń, policjanci będą mieli zapisane ich numery w swojej bazie danych. Możemy więc być często wzywani do składania wyjaśnień w sprawie czynów, których nie popełniliśmy.

Wysokości opłat za wtórnik tablicy rejestracyjnej

1. Wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej:

- samochód osobowy, motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa - 53 zł (40 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej + 12,50 zł nalepka legalizacyjna),
- motorower - 43 zł (30 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej + 12,50 zł nalepka legalizacyjna).

2. Wtórnik tablic rejestracyjnych - 93 zł (80 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej + 12,50 zł nalepka legalizacyjna).

3. Wtórnik jednej tablicy zabytkowej - 63 zł (50 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej + 12,50 zł nalepka legalizacyjna).

4. Wtórnik tablic zabytkowych - 113 zł (100 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej + 12,50 zł nalepka legalizacyjna).

Gdy zdecydujemy się na bezpieczniejszy wariat i ponownie zarejestrujemy samochód, musimy liczyć się z poniesieniem kosztów w wysokości 180,50 zł. W skład opłaty rejestracyjnej wchodzą bowiem:

• Opłata za dwie tablice rejestracyjne – 80 zł (1000 zł w przypadku tablic indywidualnych)
• Opłata za dowód rejestracyjny – 54 zł
• Opłata za pozwolenie czasowe – 13,50 zł
• Opłata za naklejkę kontrolną – 18,50 zł
• Opłata za naklejkę legalizacyjną – 12,50 zł
• Opłata ewidencyjna – 2 zł
KROK 4

Należy pamiętać, że kradzież tablic rejestracyjnych to szkoda wyrządzona na naszym pojeździe. Jeśli więc posiadacie wykupioną polisę AC pojazdu, warto zgłosić sprawę do ubezpieczyciela. Będzie on również wymagał od nas przedstawienia zaświadczenia o zgłoszeniu kradzieży.

Przed zgłoszeniem warto jednak sprawdzić minimalną wartość, od której pokrywane są szkody z ubezpieczenia AC. Przykładowo w PZU, kwota ta określona została na poziomie 300 zł. Oznacza to, że nawet jeśli wraz kradzieżą tablic zniszczone zostały ramki na tablice, ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania.

W przypadku posiadania polisy Assistance, możliwe jest natomiast uzyskanie pojazdu zastępczego na okres do momentu ponownego zarejestrowania samochodu lub otrzymania wtórnika tablic rejestracyjnych.