Prawnicy, którzy zdali egzamin adwokacki bądź radcowski i co najmniej przez trzy lata pracowali w urzędach państwowych lub obronili doktorat, będą mogli ubiegać się o stanowisko asesora prokuratury.
To jedna ze zmian prawa o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 177) przyjęta przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka podczas prac nad projektem reformującym sądownictwo.
Jak tłumaczą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, autorzy tej poprawki, chodzi o poszerzenie kręgu osób, spośród których ma rekrutować się prokuratorska kadra. W obecnym stanie prawnym adwokaci, radcy prawni oraz radcy Prokuratorii Generalnej RP, którzy minimum trzy lata wykonują zawód, mogą starać się o stanowisko prokuratora bez wcześniejszego stażu asesorskiego (podobnie z tego wymogu zwolnieni są sędziowie oraz pracownicy naukowi co najmniej w stopniu doktora habilitowanego). „W tych okolicznościach uzasadnione i celowe pozostaje umożliwienie zatrudniania na stanowisku asesora prokuratury osób o niższych kwalifikacjach, niż wymagane do ubiegania się o stanowisko prokuratora” – czytamy w uzasadnieniu poprawki. Aktualne przepisy nie przewidują procedury dojścia do zawodu oskarżyciela dla profesjonalnych prawników zatrudnionych w administracji państwowej. Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi przez PiS po co najmniej rocznym okresie zatrudnienia w charakterze asesora takie osoby będą mogły starać się o etat prokuratorski.
Nie jest tajemnicą, że prokuratura odczuwa coraz bardziej dotkliwe braki kadrowe. Te niedobory odnoszą się zwłaszcza do stanowisk asesorskich. Z danych Prokuratury Krajowej wynika, że obecnie do obsadzenia pozostaje ponad 120 wakatów, podczas gdy całkowita liczba etatów dla asesorów sięga 418. Kolejnych 390 wakatów dotyczy stanowisk prokuratorów różnych szczebli (z przewagą rejonów). Jak można usłyszeć od śledczych, w niektórych jednostkach w kraju braki kadrowe sięgają nawet 40 proc. całej obsady. W praktyce niedobory personalne w przypadku wyższych szczebli często uzupełniają prokuratorzy delegowani (dziś jest ich przeszło tysiąc, czyli ponad jedna szósta całej prokuratorskiej kadry).
Kolejna zmiana w prawie o prokuraturze wprowadzona przy okazji prac nad reformą sądownictwa dotyczy m.in. doprecyzowania przepisów o możliwości delegowania prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej do innej jednostki organizacyjnej IPN. Do tej pory brakowało bowiem do tego jednoznacznej podstawy ustawowej.
Etap legislacyjny
Projekt przed II czytaniem w Sejmie