statystyki

Nie wszystkie postępowania egzekucyjne z krótszym terminem umorzenia

autor: Marcin Nagórek16.05.2017, 10:12; Aktualizacja: 16.05.2017, 14:14
Dla oceny skutków postępowań egzekucyjnych będących w toku przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu cywilnego z 2015 r. stosuje się przepisy wcześniejsze, a więc te, które obowiązywały do 8 września 2016 r.

Dla oceny skutków postępowań egzekucyjnych będących w toku przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu cywilnego z 2015 r. stosuje się przepisy wcześniejsze, a więc te, które obowiązywały do 8 września 2016 r.źródło: ShutterStock

Prowadzę działalność gospodarczą. Od niespełna dwóch lat kontrahent prowadzi wobec mnie egzekucję, z tym że na jego wniosek komornik zawiesił ją 4 kwietnia 2016 r. Niestety postanowieniem z 12 kwietnia 2017 r. wznowił ją, również na jego wniosek. Moim zdaniem egzekucja już dawno powinna być umorzona, bo zgodnie z k.p.c. – sześć miesięcy od zawieszenia. A ponadto wniosek od kontrahenta o jej podjęcie wpłynął 7 kwietnia 2017 r., czyli po upływie roku, z datą nadania 3 kwietnia 2017 r. Czy wobec tego mam podstawy do zaskarżenia decyzji komornika?

Gestorem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel (kontrahent), który sam decyduje, w jaki sposób egzekucja ma być prowadzona. Zasadniczo więc to od jego woli zależy tok postępowania egzekucyjnego, w tym m.in. składanie wniosku o jego zawieszenie lub ponowne podjęcie. Z art. 824 par. 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) wynika zaś, że postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Takie brzmienie przepisu jest efektem jego nowelizacji na mocy ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 8 września 2016 r. Ale uwaga! Do oceny stanu prawnego postępowania egzekucyjnego wszczętego niemal dwa lat wstecz nie może mieć on zastosowania.

Nowe przepisy dla nowych spraw

Co bardzo istotne, art. 21 wspomnianej wyżej ustawy nowelizującej stanowi bowiem, że przepisy ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3, w brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się do postępowań wszczętych po jej wejściu w życie. Chodzi tu m.in. o przepisy k.p.c., a wśród nich o wymieniony już art. 824. To zaś oznacza, że dla oceny skutków postępowań egzekucyjnych będących już w toku według stanu na 8 września 2016 r. stosuje się przepisy wcześniejsze. W konsekwencji – w kontekście podanego stanu faktycznego – będzie to regulacja zawarta w art. 823 k.p.c., który z kolei wymienioną ustawą został uchylony również 8 września 2016 r. Ten przepis odmiennie traktował kwestie umorzenia postępowania egzekucyjnego w następstwie braku wniosku wierzyciela o podjęcie zawieszonego postępowania. Stanowił, że postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania jego przyczyny.


Pozostało 50% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane