Już niedługo sprawcy przestępstw, których ofiarami będą osoby małoletnie (poniżej 15. roku życia) lub nieporadne, będą musieli liczyć się z tym, że zasądzane im kary będą surowsze. Prezydent właśnie podpisał nowelizację kodeksu karnego, która ma na celu zwiększenie ochrony najsłabszych obywateli.
Akt ten wprowadza nową dyrektywę wymiaru kary: sąd będzie uwzględniał już nie tylko m.in. motywację i sposób zachowania się sprawcy, ale również to, na czyją szkodę popełnił on przestępstwo. Jeżeli ofiarą będzie małoletni lub osoba nieporadna ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny, sąd wymierzy sprawcy karę wyższą niż w przypadku przestępstwa analogicznego, ale popełnionego bez szkody na takiej osobie.
Co więcej, nowela zaostrza odpowiedzialność za cały szereg przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu, takich jak m.in. spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, znęcanie się czy uprowadzenie. Na jej podstawie karane ma być również zaniechanie zawiadomienia o przestępstwie zgwałcenia kwalifikowanego, wykorzystania osoby nieporadnej, a także czynu pedofilskiego.
Nowe przepisy to efekt prac zespołu analiz systemowych działającego przy głowie państwa. Wchodzący w jego skład rzecznik praw dziecka złożył prezydentowi propozycję zainicjowania tego typu zmian. A ten uznał, że z racji pełnionej funkcji i obowiązków wynikających z konstytucji jest szczególnie wezwany do ochrony najmłodszych i najsłabszych obywateli państwa, i zainicjował proces legislacyjny.
„Przestępcy, którzy popełniają czyny zabronione, wykorzystując w tym celu bezbronność i nieporadność dzieci lub osób nieporadnych, zasługują na poniesienie surowszej odpowiedzialności, z uwagi na fakt, że popełnione przez nich przestępstwa cechuje duża społeczna szkodliwość. Nie można zapominać, że dziecku znacznie trudniej się bronić, a wyrządzone mu krzywdy bardzo negatywnie wpływają na jego rozwój i całe przyszłe życie” – podkreśla Kancelaria Prezydenta.
Nowe regulacje wejdą w życie po 3 miesiącach od ich opublikowania.
Etap legislacyjny
Ustawa podpisana przez prezydenta