Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelę ustawy o rzecznikach patentowych, która ma na celu zniesienie stawek minimalnych pobieranych przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach z klientami - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP.

Rządowa nowelizacja ustawy o rzecznikach patentowych całkowicie znosi stawki minimalne pobierane przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami.

Zmiana jest związana z tym, że Komisja Europejska uznała, iż polskie uregulowania naruszają dyrektywę usługową dotyczącą stawek minimalnych dla rzeczników patentowych. Zdaniem KE, polskie przepisy ograniczają swobodę przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług przez rzeczników patentowych posiadających siedzibę w innych państwach członkowskich. Dlatego zaproponowano całkowite zniesienie stawek minimalnych w umowach między klientem a rzecznikiem patentowym.

"Stawki minimalne stanowić będą jedynie podstawę do zasądzania albo orzekania kosztów zastępstwa w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem Patentowym działającym w trybie postępowania spornego i w sprawie sprzeciwu" - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Ponadto - jak napisano - w przypadku ustalenia opłaty za czynności rzecznika patentowego w wysokości niższej niż stawka minimalna przy czynnościach danego rodzaju, "koszty zastępstwa wykonywanego przez rzecznika patentowego będą zasądzane przez sąd albo orzekane przez Urząd Patentowy zgodnie z przedstawionym spisem kosztów". Oznacza to, że możliwe zatem będzie zasądzenie albo orzeczenie zwrotu rzeczywistych kosztów poniżej stawki minimalnej.

Autorzy zmian podkreślają, że po wejściu w życie noweli rzecznicy patentowi będą mogli konkurować ze sobą ceną za usługę. Wpłynie to na obniżenie ceny usługi i zwiększenie dostępności do niej, przy zachowaniu dbałości o jej jakość. Będzie to znaczne udogodnienie dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, powinno też spowodować wzrost zainteresowania ochroną patentową.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.