Piątkowe głosowania w Sejmie przyniosły wiele zmian w rządowej ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich.
Reklama
Efekt? Przyznanie szczególnych uprawnień członkom komisji weryfikacyjnej, która tym aktem ma być powoływana do życia. Przypomnijmy, że wskazane ciało ma m.in. uchylać decyzje zwrotowe, które w jego ocenie wydane zostały niezgodnie z prawem.
Poprawki PiS zakładają, że przewodniczący oraz członkowie komisji nie będą mogli być „pociągnięci do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowanej funkcji”. Funduje się im więc immunitet.
– Skoro zależy nam na tym, aby członkowie komisji czuli się niezależnie – a wiadomo, że presja przed podjęciem przez nich decyzji będzie ogromna – to naszym zadaniem jest sprawić, by dążyli do jak największej niezawisłości – uzasadniał zmianę Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. Podkreślając jednocześnie, że państwo polskie musi wstać z kolan i nie może „przegrywać z grupą cwaniaczków i przestępców”. A komisja mu w tym pomoże.
Co natomiast zdaniem prawników taki przepis oznaczać będzie w praktyce?
– Bezprecedensowe wyłączenie odpowiedzialności zarówno karnej, jak i majątkowej za cały katalog przestępstw, które można popełnić w związku z pełnieniem funkcji członka komisji – mówi wprost adwokat Maciej Górski z Instytutu Badań nad Prawem Nieruchomości.
– Członkowie komisji nie będą zatem odpowiadać za łapówkarstwo czy przekroczenie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków. Istne kuriozum – twierdzi.
I przypomina, że ciężar gatunkowy rozpoznawany przez ten organ spraw do najlżejszych nie należy. Komisja nie tylko będzie bowiem pozbawiać praw do nieruchomości, ale także decydować, komu i kiedy nieruchomość przyznać.
– Pole do możliwych nadużyć jest zatem bardzo szerokie, a wyłączenie odpowiedzialności tym bardziej uzasadnia pytanie o prawdziwy cel powołania komisji – zaznacza Górski.
– Wprowadzone przepisy nie wyłączą jednak odpowiedzialności Skarbu Państwa za rażące błędy członków komisji – podkreśla natomiast adwokat Zbigniew Krüger z Kancelarii Krüger & Partnerzy.
To niejedyna ze zmian. Przyjęte poprawki prowadzą do tego, że wszystkim członkom komisji przysługiwać będzie ranga sekretarza stanu, co z kolei budzi zastrzeżenia co do zgodności z ustawą o działach administracji rządowej.
Etap legislacyjny
Ustawa przesłana do Senatu