Nikt tak bardzo jak warszawska adwokatura nie jest zainteresowany tym, by sprawa udziału warszawskich adwokatów w procesach reprywatyzacji warszawskich nieruchomości została dokładnie i transparentnie wyjaśniona - oświadczyła w poniedziałek Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

W poniedziałek rano CBA, na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zatrzymało pięć osób w śledztwie dot. reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie, m.in. znanego warszawskiego adwokata Roberta N. oraz byłego zastępcę dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Jakuba R. Jak poinformowała Prokuratura Krajowa zatrzymanym zostaną ogłoszone zarzuty popełnienia szeregu przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości.

Rzecznik Okręgowej Rady Adwokackiej (ORA) w Warszawie Michał Fertak przypomniał komunikacie, że od kilku miesięcy Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie prowadzi postępowanie dyscyplinarne służące wyjaśnieniu udziału warszawskich adwokatów w reprywatyzacji.

Fertak dodał, że rzecznik dyscyplinarny postawił już zarzuty w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych. Chodzi o listopadowe zarzuty naruszenia etyki zawodowej dla mec. N., który prowadził m.in. reprywatyzację działki pod przedwojennym adresem Chmielna 70, przy Pałacu Kultury i Nauki.

Jak podał Fertak, rzecznik wystąpił do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu o udostępnienie materiałów procesowych z postępowań dot. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. 10 października 2016 r. prokuratura poinformowała jednak, że "na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości przekazania tych materiałów". "Jednocześnie zapewniono nas, że prokuratorzy referenci danych spraw samodzielnie będą analizować materiał dowodowy pod kątem wystąpienia do rzecznika dyscyplinarnego naszej Izby z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego" - głosi komunikat.

ORA poinformowała, że w związku z poniedziałkowymi zatrzymaniami rzecznik dyscyplinarny ponownie wystąpi o wszelkie niezbędne informacje, by je przeanalizować pod kątem czynności prowadzonych w postępowaniu dyscyplinarnym.

Ponadto "przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej weźmie udział we wszystkich czynnościach, w ramach których istnieje zagrożenie naruszenia tajemnicy adwokackiej lub obrończej" - napisano w komunikacie ORA.

Zatrzymany w poniedziałek mec. N od wielu lat zajmował się sprawami reprywatyzacyjnymi. Był pełnomocnikiem wielu osób ubiegających się o zwrot nieruchomości zabranych po wojnie właścicielom na mocy dekretu Bieruta. Jak się jednak okazało - co ujawniła "Gazeta Stołeczna" - on sam, a także jego siostra Marzena K. (do niedawna urzędniczka resortu sprawiedliwości) stali się właścicielami kilku nieruchomości.

Z informacji PAP uzyskanych w prokuraturze warszawskiej wynika, że postępowań w sprawie reprywatyzacji, które prowadzą śledczy z Warszawy i Wrocławia jest ponad 150. Dotyczą blisko 200 nieruchomości.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi 13 śledztw ws. reprywatyzacji w Warszawie.